fbpx

Hvorfor skal man vedlikeholde utleieboligen?

Mann bruker kappsag innendørs

Del denne artikkelen

Du eier en gammel rønne men slik leiemarkedet er i dag så er det alltids noen som vil leie. Så hvorfor skal man bruke masse penger på vedlikehold?

La oss bare ta det med en gang. Man bruker ikke penger på vedlikehold, man investerer penger på vedlikehold. Og investeringen går med til å øke verdien på boligen, din bolig.

Inntekter og utgifter

Utgifter man har i forbindelse med utleie kan trekkes fra inntekten når man har skattbar inntekt på utleieboligen. Det er det man mener når man sier at overskuddet skal skattlegges som kapitalinntekt. Dersom man man f.eks. leier ut for 8000,- pr måned og betaler 1000,- i forsikringer så har man 7000,- i overskudd. Dette skal man betale skatt av. Forsikringer er en kostnad man kan få fradrag for.

homepage on computerscreen

Lurer du på om inntekten er skattepliktig? Les
Når er inntekt på utleiebolig skattepliktig?

I løpet av et helt år vil man i eksempelet ha 96 000,- i inntekter * 22% skatt = 21 120,-

Så trekker man forsikringer fra inntekten. 96 000 – 6 000 = 90 000 * 22% skatt = 19 800,-

Altså ved å føre fradrag for forsikringer vil man kunne spare 1 320,- i skatt!

Andre vanlige kostnader er:

  • Kommunale utgifter
  • Eiendomsskatt
  • Annonsering, formidling og visning
  • Strøm, oppvarming og renhold
  • Felleskostnader til borettslag
  • Gebyr til depositumskonto
skattefradrag

Les mer om fradrag og hvordan du enkelt kan få de med i denne artikkelen:
Leier du ut? Da bør du få med deg fradragene som kan spare deg for tusenvis av kroner

Vedlikehold

Mann bruker kappsag innendørs
Vedlikehold kan lønne seg

Vedlikehold er også en utgift man kan få fradrag for. Det er, og bør være, en av de største utgiftspostene til utleiere. Husleieloven stiller krav til husrommet som leies ut. Det skal ha tilfredsstillende rømningsveier, husrommet skal være godkjent for varig opphold og ha en viss kvalitet i forhold til dagslys, oppvarming og lignende.

Men hvis man eier en gammel rønne og inntektene tikker inn, hvorfor bruke masse penger på vedlikehold?

La oss se nærmere på det:

Som i eksempelet over så leier man ut for 8000,- pr måned – 96000,- i året. La oss si man har 3 slike leiligheter, og de totale leieinntektene er 288 000,- pr år.
Man har diverse faste utgifter, totalt 40 500,- pr år for alle 3 leilighetene.

288 000,- minus utgifter 40 500,- = 247 500 * 22% skatt = 193 000 netto inntekt.

Men hvorfor skal jeg trekke utgiften fra inntektene? Da får jeg jo lavere inntekt!
Vel i dette tilfellet er det faste utgifter du uansett må betale. Hvis man ikke fradragsfører de vil man i verste fall ende opp med å bruke netto overskudd til å dekke kostnadene.

Da vil det se slik ut:
288 000 * 22% skatt = 224 640 – 40 500 = 184 140 netto inntekt. Dette er ikke bra og man har «tapt» nesten 9000 kroner på slurv.

Men så la oss si at vi bruker 82 500 på vedlikehold pr leilighet.

Da blir regnestykket slik:
288 000,- minus utgifter 40 500,- = 247 500.
Vedlikehold (3 * 82 500) 247 500,-
Brutto inntekt = 0
0 * 22% skatt = 0

Man ender altså opp med å betale NULL kroner i skatt!

Så tilbake til spørsmålet, hvorfor bruke masse penger på vedlikehold?

Kort og greit forklart, du har ikke brukt penger på vedlikehold, du har investert penger på vedlikehold. Og investeringen har gått med til å øke verdien på boligen, din bolig. På sikt er det ikke lenger en gammel rønne men en flott leilighet og du kan etter hvert øke leieinntektene.

Det er også mye vedlikehold man kan gjøre selv som
Dette har du lov å fikse selv

Husk at det skilles mellom vedlikehold og oppgradering. Man kan kun få fradrag for kostnader knyttet til å føre eiendommen til den stand den tidligere har vært i. Det betyr likevel ikke at man kun kan bedrive restaurering men f.eks. utskiftning av kjøkkeninnredning som etter dagens nivå tilsvarer samme standard. Og med den stand den tidligere har vært i menes høyeste standard boligen noen gang har hatt, også før du eventuelt kjøpte boligen.

Utleieappen – Enklere utleie

Utleieappen lar deg enkelt føre inn utgifter du har ved utleie. Enten det er faste løpende utgifter eller enkeltkostnader som f.eks. vedlikehold. Vår unike app lar deg holde kontrollen når du er på farten så du ikke glemmer å legge inn kostnader og web løsningen lar deg jobbe på større skjermer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta tips om utleie og nyheter fra Utleieappen.

* obligatorsk

Les flere artikler fra Utleieappen

Media

Store vekstambisjoner for Utleieappen

Gründerbedriften Utleieappen gjør det enklere for tusenvis av nordmenn å leie ut bolig. Sammen med aktører innenfor bank og forsikring skal enda flere muligheter utforskes