fbpx
Har du et spørsmål?
Alle tema
Print

Kan jeg få fradrag for møbler i en møblert leilighet/hus? 

 • Møbler og innbo kan som regel fradragsføres. Bruk hurtigtilgangsmenyen på hjemskjermen + velg «Avskrivning». Her vil du få en kort veiledning på hva som kan avskrives. For fullstendig informasjon se skatteetaten sine sider
 • Trykk fortsett og fyll ut skjema, Utleieappen beregner automatisk fradragsberettiget beløp. 
 • Hentet fra Skattetaten
 • Du kan fradragsføre slitasje på møbler og innbo.
 • Noen investeringer kan føres til fradrag med en gang. Andre må avskrives, som betyr at kostnaden fradragsføres over flere år. Når du avskriver en eiendel betyr det i praksis at du fradragsfører verdifallet på eiendelen etter hvert som den brukes og slites.
 • Fradragsføring i kjøpsåret
 • Hvis du leier ut boligen med møbler og innbo kan du føre fradrag for kostnadene i sin helhet i kjøpsåret, dersom:
 • de er anskaffet hovedsakelig for bruk i utleien og
 • de taper verdi ved slitasje og/eller elde og
 • har en inngangsverdi på under kr 15 000 eller brukstid på under tre år
 • Eksempel på fradragsføring kjøpsåret:
 • Dersom du kjøper en seng for 13 000 kroner, kan du få fradrag for hele beløpet i året du kjøpte den. Det samme gjelder dersom du kjøper en snøskuffe til 700 kroner.
 • Avskrivninger
 • Er kostprisen for møbler og inventar kroner 15 000 eller høyere, kan det foretas saldoavskrivning (saldogruppe d, avskrivningssats 20 prosent). I praksis går det aldri i null, men når saldoen er under 15 000 kroner (før årets avskrivning) kan hele restverdien (saldoen) fradragsføres.
 • Eksempel på avskrivning:
 • Dersom du i år 1 kjøper en sofa til 30 000 kroner, kan du få fradrag for avskrivninger med (30 000 x 20 prosent) 6 000 kroner det første året.
 • År 2 er restverdien (30 000 – 6 000) 24 000 kroner og fradrag for avskrivning dette året blir (24 000 x 20 prosent) 4 800 kroner.
 • Unntak fra avskrivninger
 • Ved kortere utleieperiode enn 3 år, hvor du selv bruker møblene før og etter utleieperioden, kan du i stedet for saldoavskrivninger kreve fradrag for 15 prosent av brutto leieinntekter.
 • Eksempel på beregning av fradrag:
 • Du skal leie ut din bolig møblert i to år.
 • Årlig leie er avtalt til 200 000 kroner.
 • I stedet for saldoavskrivninger kan du da fradragsføre (200 000 x 15 prosent) 30 000 kroner i avskrivninger både i år 1 og år 2 (det vil si 60 000 kroner til sammen).
Innholdsfortegnelse