fbpx
Har du et spørsmål?
Alle tema
Print

Husleien har økt, for eksempel indeksregulering, hvordan endrer jeg dette? 

  • Dette kan du enkelt endre ved å trykke inn på det aktuelle inntektsbilaget, trykk på de 3 prikkene oppe til høyre, endre leien denne måned. Inntekten for denne måneden og fremtidige endres. Merk, du kan kun endre siste måneds husleie. Fremtidige automatisk genererte husleier vil også endre seg til nytt beløp.
  • Indeksregulering av husleie er regulert av husleieloven.
  • Beregn lovlig husleieøkning selv hos Statistisk sentralbyrå.

    Om du ønsker kan du bruke vår mal for å varsle leietager

[Utleiers navn]

[Utleiers adresse]

[Sted]                                                                                                                        [Dato]

[Leietakers navn]

[Leietakers adresse]

[Sted]

Kjære [Leietaker],

Jeg vil med dette informere om at husleien vil blir justert i samsvar med konsumprisindeksen, fra kr [Avtalt husleie] til kr [Ny husleie] fra og med [Dato xx.xx.xx]. Dette tilsvarer en økning i husleien på ___% fra siste leiefastsettelse.

Indeksreguleringen tar hensyn til endringer i kostnadene for å eie og vedlikeholde eiendommen, Denne reguleringen er jmf. Husleieloven § 4-2 og er ment å sikre at husleien forblir rimelig og rettferdig for begge parter.

Husk å endre eventuelt fast trekk i nettbanken.

Med vennlig hilsen

[Ditt navn]

Innholdsfortegnelse